SoSalsa Logo

5th 3CSEX - 3 City Social Experience Official event 29 V - 01 VI 2025

Kiedy:
Główna grafika eventu - 5th 3CSEX - 3 City Social Experience Official event 29 V - 01 VI 2025

419

Zapraszamy na kolejną edycję

VIP PASS

VIP PASS obejmuje wszystkie warsztaty oraz imprezy odbywające się podczas festiwalu oraz wstęp na Social Dance Floor.

5th 3CSEX - 3 City Social Experience Official event 29 V - 01 VI 2025 3CSEX wydarzenie 2025: English below 🎉✨ 3CSEX powraca w 2025! ✨🎉 Przygotujcie się na: 💛Niesamowite warsztaty taneczne prowadzone przez najlepszych tancerzy salsy i bachaty na świecie, 💙 spektakularne pokazy taneczne formacji z całej Polski, 💛 gorące imprezy taneczne do białego rana, 💙 niezliczone okazje do spotkań z ludźmi, którzy podzielają taneczną pasję. A to wszystko w sercu Gdańska, na terenie Stoczni Gdańskiej. Będziecie mieli do dyspozycji blisko 800 m² przestrzeni do tańca i zabawy. Podczas wieczornych imprez będziecie mogli tańczyć zarówno na parkietach bachatowych, jak i salsowych 🪩 A to wszystko z widokiem na majestatyczne żurawie stoczniowe! Rozwijamy festiwal dla Was Przygotowujemy niespodzianki, by najczęściej wypowiadanym przez Was słowem było WOW Rezerwujcie termin 29.05-01.06.2025 Artist: BACHATA: Kike & Nahir Gaby & Estefy Antoni & Belen Duda & Adriana Daniel & Monika Rojewscy i wiele więcej! SALSA: Panagiotis & Myrto i wiele więcej! Early birds tickets już dostępne! ⭐ VIP PASS 419 pln ⭐SALSA PASS 369 pln ⭐ BACHATA PASS 369 pln Zarezerwuj swoje miejsce przed wszystkimi 😎 Get ready for: 💛 Amazing dance workshops led by the world's top salsa and bachata dancers, 💙 spectacular dance performances by groups from all over Poland, 💛 hot dance parties until dawn, 💙 countless opportunities to meet people who share your passion for dance. Save the date today 🌟 29.05-01.06.2025 🌟 and mark your calendars for a trip to Gdańsk for the hottest salsa & bachata festival! Artists: Kike & Nahir Gaby & Estefy and many more! Early bird tickets are now available! ⭐ VIP PASS 399 PLN ⭐ SALSA PASS 349 PLN ⭐ BACHATA PASS 349 PLN Reserve your spot before everyone else 😎 Regulamin zakupu: -Odsprzedaż biletów jakim jest każdy rodzaj passa na 3 CITY SOCIAL EXPERIENCE i zmiana nazwiska przypisanego do biletu może zostać dokonana tylko 1 raz. Odkupionego biletu nie można odsprzedać kolejnej osobie. -Zmiana właściciela wymaga DOPŁATY różnicy między ceną obowiązującą w dniu zakupu biletu przez pierwotnego nabywcę, a ceną aktualną w dniu zgłoszenia zmiany nazwiska i dokonania zapłaty. -Pierwotny właściciel biletu powiadamia o zmianie wysyłając maila do organizatora zawierający imię, nazwisko oraz adres e-mail nowego właściciela na adres 3csex@sosalsa.pl -Odsprzedaż biletów i zmiana nazwiska przypisanego do biletu możliwa jest do 24 maja 2025r. Zmiany dokonane po tym terminie nie będą akceptowane. Organizator nie pośredniczy w poszukiwaniu nowego nabywcy biletu. Uczestnicy rozliczają się między sobą. Do organizatora należy jedynie wpłacić różnice jaka może wynikać w cenie biletu. W razie nieobecności na wydarzeniu można przepisać wydana kwotę na poczet 3CSEX 2026 ale informacje o tym fakcie należy przesłać do organizatora najpóźniej do 29 maja 2025, w przeciwnym wypadku kwota przepada. Organizator nie dokonuje zwrotów. Jedynym przypadkiem jest konieczność odwołania eventu.